ASA&VŠE Czech Valuation Forum

Současná nejlepší praxe v oceňování českých podniků
21.5.2024

REGISTRACE
Scroll

O konferenci

Odborná jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná American Society of Appraisers Europe Chapter a Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické.

Primárním cílem je formou odborné konference propojit asociaci a partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE.

Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky oceňování podniků na VŠE.

Čas: 9:00-16:00 hodin
Místo: VŠE Žižkov
Cena: 2 500 Kč + DPH; Early bird cena do konce března 1 900 Kč + DPH
Program: Bude doplněn.

 

 

Partneři

American Society of Appraisers Europe Chapter
Deloitte
European Valuation Institute
PwC

Řečníci

Bohuslav Černoušek
Bohuslav Černoušek

Director and co-leader, Valuation practice, PwC
President, ASA EU

Bohuslav director co-leader oddělení oceňování ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je akreditovaný odhadce Americe asociace oceňovatelů s téměř 17letou praxí v oboru oceňování. Prováděl oceňování podniků, akcií společností, hmotného a nehmotného majetku, a také oceňování z různých obchodních, daňových nebo účetních důvodů. V rámci PwC vede sekci oceňování pro soudní spory a mezinárodní arbitráže. V minulosti působil také jako manažer finanční strategie pro ČR & SR v Tescu a další společnosti Velké čtyřky.

Petr Čihák
Petr Čihák

Director, Finanční poradenství, Deloitte
Treasurer, ASA EU

Petr Čihák je ředitel oddělení oceňování v rámci finančního poradenství. V rámci své více než 10 leté praxe v Deloitte pracoval na projektech v oblasti energetiky, utilities, strojírenství nebo finančním sektoru. Petr získal titul Ph.D. na pražské Vysoké škole ekonomické a je kandidátem titulu Accredited Senior Appraiser (ASA).

Jan Marek
Jan Marek

Managing partner, European Valuation Institute
Prezident, ASA EU

Mgr. Jan Marek, CFA, ASA zastřešuje služby analytického butiku a aplikovaného výzkumu. Před založením EVI pracoval ve společnosti Deloitte, kde ve funkci partnera vedl tým oceňování a finančního modelování ve střední a východní Evropě. Před tím působil jako management consultant, portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Má více než 20 let zkušeností s oceňováním podniků a dalších aktiv, sporovou agendou, přípravou finančních modelů, analýzou převodních cen, soutěžní ekonomií a dalšími finančními analýzami v Evropě, Asii, Americe a Africe.
Jan je znalcem se specializací oceňování podniků. Jan byl prvním prezidentem Evropské komory ASA (American Society of Appraisers). Dále je členem Rady pro oceňování podniků IVSC, která vydává Mezinárodní oceňovací standardy. Zároveň je vedoucím českých překladů Mezinárodních oceňovacích standardů.
Jan je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na IES je v současné době členem Vědecko-pedagogické rady. Přednášel na oceňovacích konferencích, Univerzitě Karlově, VŠE a Justiční akademii.

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora se ve výuce zaměřuje na oceňování podniků a korporátní finance, je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech atd. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).
Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala. Program získal mezinárodní profesní akreditaci RICS a těší se velkému zájmu subjektů na realitním trhu.
Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Jakub Říha
Jakub Říha

Manager, Valuation practice, PwC

Jakub je manažer v oddělení oceňování ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. V rámci své 10 leté praxe v podnikových financích se věnoval především oceňování podniků, finančních nástrojů či hmotného a nehmotného majetku.

Jakub je absolventem Institutu Ekonomických Studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a držitelem titulů CFA (Chartered Financial Analyst) a ASA (Accredited Senior Appraiser).

Registrace

Registrace probíhají přes Registrační systém  Platba je možná kartou online nebo bankovním převodem.

Po vyplnění formuláře Vám bude automaticky zaslán email s odkazem na platbu kartou online a proforma fakturou pro platbu bankovním převodem. Po připsání částky na náš účet Vám bude zaslána na email uvedený v registračním formuláři faktura jakožto daňový doklad o zaplacení.

Organizační pokyny ke konferenci obdržíte emailem 20. května 2024.

Archív 2023

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde
Náhrady škod a ušlého zisku

Záznam konference 2023 je dostupný zde.

 

Archív 2022

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Záznam konference je k nahlédnutí zde.

Archív 2021

Program prvního ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Odměňování podnikových vynálezů – Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty

Kontakty

Kontaktní mail: cvf@vse.cz

 

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230324 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: