Czech Valuation Forum

Náhrady škod a ušlého zisku
28.4.2023 ONLINE

Scroll

O konferenci

Odborná online jednodenní konference orientovaná na aktuální témata z oblasti oceňování podniků pořádaná Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické

Primárním cílem je formou odborné konference propojit obchodní partnery s odbornou veřejností, absolventy a studenty VŠE. Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky oceňování podniků na VŠE.

Záznam minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Archív 2022

Program minulého ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen

Archív 2021

Program prvního ročníku konference je k nahlédnutí zde.
Odměňování podnikových vynálezů – Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty

Kontakty

Kontaktní mail: cvf@vse.cz

 

Barbora Rýdlová, Ph.D.

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Pavel Svačina, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE vPraze 

 

Ing. Jiří Jakoubek

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze  

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230324 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: